400 Jaar vriendschap – 400 Yıllık hatırr
Mehmet Tütüncü, Erik Swart, Bülent Ari

Vierhonderd jaar geleden gaf sultan Ahmed I de Nederlanders het recht handle te drijven in het Ottomaanse Rijk. Een briefwisseling tussen groot- admiraal Halil Pasja en Prins Maurits was de basis voor dit privilege. Sinds 1612 is Nederland vrijwel onafgebroken in Turkije vertegenwoordigt door een ambassadeur.

Dört yüz yıl önce Sutan I. Ahmed Hollandalılara Osmanlı İmparatorluğu Devleti ile ticaret hakke tanımıştı. Kaptan-ı Derya Halil Paşa ile Prens Maurits arasındaki mektuplaşma bu imtiyaz için temel oluşturmuştur. 1612 yılından itibaren Hollanda hemen hemen kesintisiz olarak bir büyük elçi tarafından temsil edilmiştir. Hollanda Ulusal Arşiv’inde bu iki ülke arasında asırlardır var olan ilişkiler hakkında birçok şaheser sergilenmektedir.

 

Editeur: Mehmet Tütüncü

Nederlandse tekst: Erik Swart

Osmaanse tekst: Bülent Ari, m.m.v. Paul Brood

Grafisch ontwerp: Ömer Erdem

Copyricht: 2019, SOTA

Uitgever: SOTA, Branbantlaan 26, 2101 SG Heemstede, Nederland

Tel.: 0031235292883

Email: sotapublishing@gmail.com en m.tutuncu@gmail.com