De effecten van Turken in Europa op de betrekkingen tussen Turkije en de EU, het geval van Nederland

Avrupa’daki Türklerin Türkiye Avrupa birliği ilişkilerine etkileri, Hollanda örneği

Avrupa’da yaşayan Türkler bulundukarı ülkelerin siyasal, ekonomik ve sosyal hayatlarında küçümsenemeyecek bir etki potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel güç Avrupa Türkleri ve Türkiye lehine nasıl mobilize edilebilir? Büyük bir toplumsal sermaye ve sosyal ağ oluşturan Avrupalı Türklerin birikimleri Türkiye-AB ilişkilerine nasıl yansıtılabilir? Hollanda merkezli Türkevi Araştırmalar Merkezi bu sorulara cevap aramak ve Hollanda örneğinden hareketle Avrupa’da yasaya Türklerin kurdukarı sivil toplum örgütlerinden doğan güçleriyle Türkiye-AB ilişkilerine nasıl katkıda bulunabileceklerini ele alan bir araştırma yürütmüştür.

Hollanda’daki etkin Türk sivil kuruluşlarının, düşünce önderlerinin ve siyasal alanda temsil hakkı elde etmiş Türkerin, Avrupa ve Holland’da Türk imajına ve entegrasyona bakışı, Türkiye-AB ilişkilerine yaklaşımı, sivil kuruluşların faaliyet alanları ve kaynakları, Türkiye’nin AB’ye katılım görüşmeleri sürecinde Türk sivil kuruluşlarının Hollanda’da yapabileceği katkılar gibi kazanımlarından hareketle ne kadar etkili bir toplumsal sermaye oluşturduklarını ve ülke çapında geniş bir sosyal ağ kurduklarını göstermektedir.

Kitapta yer alan araştırma sonuçları, Avrupalı ve Hollandalı Türklerin toplumsal bir kapital olarak değerlendirilmesi gerektiği ve mevcut birikim ve potansiyelleri ile Türkiye-AB ilişkilerine katkıda bulunabileceklerini göstermektedir.

 

 

CIP-gegevens Koninklijke bibliotheek Den Haag

Auteurs: Veyis Güngör, Hüseyin Kocabiyik, Talip Kücükcan

Lay-out: Ender Bozkurt

Cover: Ankor Ltd. Sti.

Uitgever: Türkevi Arastirmalari Merkezi Amsterdam

Copyright: Türkevi Yayilari

ISBN: 9077814043

Publicatiejaar: december 2014

Te bestellen via: www.turkevi.nl

Postbus 58070, 1040 HB Amsterdam