Hard werken en altijd onderweg

 Ondernemerschap en zelfstandige arbeid zijn belangrijke voertuigen van emancipatie en integratie van migranten. Dit boek laat dat zien aan de hand van een aantal Turkse ondernemers uit Leiden en Rotterdam. Uitgerekend handelsland Nederland maakt maar weinig gebruik van de ondernemende kwaliteit van migranten. Er komen hier mensen aan het woord die niet door het inburgeringsexamen zouden komen. Maar intussen wel een prachtig bedrijf hebben opgebouwd.   

Bijzonder is de moraal die eigenlijk alle geraadpleegde ondernemers uitdragen: hard werken, niet zeuren, investeren in jezelf, je gezin, je bedrijf en de samenleving. Het is een vorm van ondernemerschap die heel ver afstaat van de uitwassen die het draagvlak voor het kapitalisme ondermijnen, zoals de bonuscultuur, het snelle geld en de uitbuiting in de bezorgeconomie. De Turkse getuigenissen doen denken aan de manier waarop een eeuw geleden de ‘kleine luyden’ van katholieke en gereformeerde komaf hun plaats in de samenleving opeisten. Vandaar een van de hoofdstuktitels in het boek: ‘de nieuwe calvinisten’.  

 PDF van de lancering dd. 15 maart 2022

Auteur(s): Aart van Bochove, Rob Manders 

Opdrachtgever: Stichting Guney/Emine Guney 

Uitgever: Erato Educatief 

Omslag: Esra Karaman 

Publicatiedatum: 15 maart 2022 

ISBN: 9789071256981 

Prijs:€9.50 (excl. verzendkosten) 

Te bestellen via: www.uitgeverijginkgo.nl