Het Turks-Nederlands vriendschap in documenten

Over de Turkse gemeenschap in Nederland is in Turkije weinig bekend. Evenmin kan beweerd worden dat men in Nederland veel weet over het hedendaagse Turkije. Ook de historische relaties tussen beide volkeren en gebieden vormen onbekend terrein.

Dit boek bevat foto’s, artikelen en documenten, die de auteur sinds 1989 in het kader van zijn activiteiten voor de stichting Vriendschapsbrug Turkije en Nederland heeft verzameld. Veel van dit verzamelde documentatie materiaal is momenteel tentoongesteld in het Historisch museum Turkije Nederland. Dit museum is in Hoorn gevestigd. Het doel van dit boek is enig licht te werpen op verschillende onderwerpen, die met de relatie Nederland en Turkije te maken hebben, om op die manier de band tussen beide landen en volkeren te verstevigen.

 

Auteur: Şenol Ocaklı

Ontwerp: Hans de Groot

Drukwerk: Orhan Matbaacılık, Istanbul/Turkije

Opdrachtgever/copyright: Stichting Vriendschap Turkije Nederland

ISBN:9080194417

Te bestellen via: Stichting Vriendschap Turkije Nederland

Mauritsstraat 16, 1623 JV Hoorn