Halve maantjes – Stadhuis Leiden

Over het Turks Archief

De website Turks Archief bewaart herinneringen van mensen uit Leiden en omgeving met een Turkse achtergrond. Tegelijkertijd vertelt ze over de vele facetten van de relatie tussen Nederland/Leiden en Turkije, van eeuwen terug tot nu, en wat daarvan nog steeds te vinden is.

Eind 1964 kwamen de eerste arbeidsmigranten uit Turkije naar Leiden en de omringende gemeenten. Bedoeld als tijdelijk, zijn uiteindelijk velen gebleven. Nieuwe generaties groeiden hier op. De website Turks Archief wil de ervaringen van de mensen zelf – mannen, vrouwen, kinderen – vastleggen en beschikbaar stellen aan iedereen. Om ervaringen te delen. Om elkaar te leren kennen. Om kennis, informatie te bewaren, waarvan we allemaal kunnen leren.

Daarom verzamelt Turks Archief de persoonlijke verhalen van mensen, in opgeschreven verhalen, via interviews, maar ook via oude foto’s of filmpjes. We willen bovendien archieven en documentatie bewaren van organisaties uit de Turks-Nederlandse gemeenschap in Leiden en omgeving.

Daarnaast getuigen diverse gebouwen en voorwerpen ook van de relatie tussen Leiden en Turkije, soms zelfs van eeuwen terug. Bovendien herbergt Leiden zelfs belangrijk authentiek Turks cultureel erfgoed, bijvoorbeeld in de Universiteitsbibliotheken.
Ook over dit soort Turks erfgoed wil de website vertellen.

Ten slotte: Turks Archief wil verzamelen, bewaren en tonen, maar dat kan niet zonder dat mensen zelf willen delen. Heeft u een verhaal, foto’s, filmpjes, oude stukken etc., laat ons dat weten.

Herinneringen

Eind 1964 kwamen de eerste arbeidsmigranten uit Turkije naar Leiden en de omringende gemeenten. Dat was bedoeld als tijdelijk, maar uiteindelijk zijn velen gebleven, hebben hier gezinnen gesticht of hun gezin uit Turkije over laten komen. Ze kregen of bevochten een plek in de Nederlands-Leidse samenleving. Nieuwe generaties groeiden hier op, Leidenaren, Leiderdorpers en andere Nederlanders met Turkse banden en achtergronden.

De herinnering aan hoe dit is gegaan en hoe dat nog steeds gebeurt, mag niet verloren gaan. De website Turks Archief wil de ervaringen van de mensen zelf – mannen, vrouwen, kinderen – vastleggen en beschikbaar stellen aan iedereen. Om ervaringen te delen. Om elkaar te leren kennen. Om kennis, informatie te bewaren, waarvan we allemaal kunnen leren.

Daarom verzamelt Turks Archief de persoonlijke verhalen van mensen, in opgeschreven verhalen, via interviews, maar ook via oude foto’s en zelfs filmpjes. Op deze website kunt u ze zien.

Archieven

Daarnaast is er heel wat archiefmateriaal en documentatie van organisaties en individuen uit de Turks-Nederlandse gemeenschap, soms goed bewaard, soms opgeborgen in oude koffers of losse dozen op zolder. Ook dat mag niet verloren gaan. Het vertelt zoveel over wat Nederlanders van Turkse afkomst hebben ondernomen om voor hun sociale, economische én culturele belangen op te komen, om gelijkwaardig te kunnen deelnemen aan de Nederlandse (Leidse) samenleving. Daarom willen wij dat materiaal digitaliseren en uiteindelijk via deze website ontsluiten voor iedereen.

Er is ook veel materiaal dat al opgeborgen is in Leidse en landelijke archieven. We hebben het dan zowel om relatief recent materiaal, maar ook om heel oud. Belangrijk zijn daarvoor het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en de collectie van Erfgoed Leiden en Omstreken, het regionale archief. Wij willen de stukken in deze archieven rechtstreeks toegankelijk maken via deze website.

Turks Erfgoed

De relatie tussen Leiden en Turkije vind je niet alleen terug in herinneringen van mensen en oude foto’s. Er zijn gebouwen en voorwerpen, die er net zo goed van getuigen. Dat gaat zelfs veel verder terug dan de arbeidsmigratie. Zeker in Leiden is veel terug te vinden over de eeuwenoude verbindingen tussen Nederland en de Turkse wereld. We hebben het over prachtige gebouwen (en versieringen), over voorwerpen in musea en dergelijke. Naast dat eeuwenoude erfgoed, hebben natuurlijk ook de huidige Leidenaren van Turkse afkomst al hun stempel gedrukt op het stadsbeeld, bijvoorbeeld via de Mimar Sinan-moskee. Die verhalen willen wij vertellen.

Bovendien vinden we in Leiden ook belangrijk authentiek Turks cultureel erfgoed. Het gaat daarbij vooral om de Universiteitsbibliotheken Leiden, waar onder meer prachtige oude handschriften worden bewaard. Dat blijft vaak aan het oog onttrokken. Met medewerking van de Universiteitsbibliotheken willen wij ook dat Turkse erfgoed graag tonen. Het is werkelijk prachtig en heel bijzonder materiaal.

Werk mee

Turks Archief wil verzamelen, bewaren en tonen. Dat kan niet zonder U. Er zijn nog zoveel herinneringen, zoveel ervaringen en er is nog zoveel beeld- en filmmateriaal onder de mensen. Wij willen dat graag met iedereen delen, want het is belangrijk te herinneren. Dus heeft u een verhaal, laat ons dat weten. Schrijf het op. Of maak een filmpje waarin mensen vertellen wat ze meegemaakt hebben. Heeft u leuke foto’s of filmpjes, of ander materiaal? Neem dan vooral contact op met ons.

Organisatie

Turks Archief is ontstaan op initiatief van de Stichting Güney. De stichting heeft in eerste instantie als doel om ondersteuning te bieden in de vorm van begeleiding en advies op het gebied van onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zet Stichting Guney zich in voor vastleggen van Turks–Leids geschiedenis door middel van diverse publicaties.

 Turks Archief is volledig onafhankelijk. Zij is niet verbonden aan enige politieke, religieuze of levensbeschouwelijke organisatie of stroming, en evenmin aan enige overheid. Deze website is gerealiseerd en wordt bijgehouden en verder ontwikkeld door een groep Turks-Nederlandse en Nederlandse, vooral Leidse vrijwilligers. Op dit moment zijn dat: Mirjam Ates-Snijdewind (redacteur), Ergun Guner (coördinatie, webmaster), Aysegul Dogan (onderzoek, schrijfwerk), Emine Güney (organisatie, coördinatie), Faéla Koot (webmaster), Nina Oomen (onderzoek, schrijfwerk), Bram Pater (beeld, geluid), Cor Smit (onderzoek, schrijfwerk) en vaste columnisten Gillian Eastwood (directeur Textile Research Centre) Willem Vogelsang (kunsthistoricus), Arnoud Vrolijk (Universiteitsbibliotheek).

  Wilt u meewerken om de website verder uit te bouwen?

Neem dan contact op met ons. We kunnen uw hulp goed gebruiken.

 

De website is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van