Kaft boek Leiden en de Verheven Porte – Cor Smit

Publicaties

Over de komst van mensen uit Turkije (en andere arbeidsmigranten) naar Leiden en omgeving, over de Leids-Turkse betrekkingen door de eeuwen heen etc., zijn al diverse boeken en artikelen geschreven. Soms populair, soms wetenschappen. Hier vindt U deze.