Statistieken

Aantal inwoners in Leiden met Turkse afkomst

Hoeveel inwoners telt Leiden met Turkse afkomst? In welke wijk- of buurtniveau wonen zij? Wat is de leeftijd? Op al deze vragen kunt u antwoord vinden op https://leiden.incijfers.nl/jive

Hoe werkt de website?

Als u voor één van de thema’s kiest (bijvoorbeeld Bevolking), verschijnt een dashboard met de meest gevraagde onderwerpen over dit thema. Via het dashboard kunt u doorklikken naar:

• wijkgegevens (indien beschikbaar)
• de databank met gedetailleerde gegevens over de onderwerpen
• de onderzoeksbank met rapporten die zijn verschenen over het thema
• Migratieachtergrond
• Niveau