Turken in Nederland – Hollanda’daki Türkler

Kurumlar, başarılar, sorunlar ve geleceğe yönelik perspektifler.

İsminden de anlaşılacağı üzere raporun ve dolayısıyla bu kitabın temel amacı, Türkler’in Hollanda’ ya gelsilerinin 50. yılına girdiğimiz bu dönemde onların ekonomik, siyasi dini ve sosyokültürel açıdan geçirdikleri evrenlerin ana hatlarıyla bir fotoğrafını çekmek, ardından da Türkiye kökenlilerin Hollanda’dakik durumu ile alakalı geleceğe yönelik bazı teklif ve perspektifler sunmaktır.

Tabiatıyla bu 50 yıllık dönemde dünya dengelrindeki ve ülkelerararsı ilişkilerdeki pek çok değişikliğin yanı sıra ve buna paralel olarak başlangıçta “misafir işçiler (gastarbeiders)” olark nitelenen Hollanda’daki Türklerin durumlarında, hayat tarzlarında ve kurumsallaşmalarında pek çok değişiklik meydana gelmiştir: Ancak Hollada’daki Türkiye kökenlilerin durumunu ve geçirdikleri evrenleri bütün yönleriyle ve bütüncül bir bakış açısı ile ele alan çalışmaların yok denecek kadar az olması, bugün gelinnen noktada fotoğrafın daha net çekilmesini zorlaştırıyor. Buna bir de sağlıklı bir envanter çalışmalarının olmayışını ekelersek durum biraz daha zor hale gelmektedir.

Çalışmanın tamamlanma süreci devam etmektedir. Eksiklilker; ilgili olduğu düşünülen kişi ve kurmlara danışılarak sonraki baskılarda mutlaka giderilecektir.

IUR Press

Islamitische Universiteit Rotterdam

Schrijfver; Özcan Hıdır

Bgergsingel 135, 3037 GC Rotterdam

T +31(0)10 485 47 21

F +31(0) 10 484 31 47

Email info@iur.nl; info@iurpress.nl

Te bestellen via: www.iurpress.nl

1e druk, maart 2012

2e druk mei 2012

Drukwerk en Ontwerp: IMAK ofset

Merkez mh. Ataturk Cad.

Gol. Sok. No. 1 Yenibosna-Istanbul

+09 212 656 49 97